Reportaža u magazinu More, broj 18, kolovoz 2010 i reportaža u Jadranskom gurmanskom peljaru "Gustoza đita" 3. izdanje 2010.